Ouderraad

Ouderraad

In het schooljaar 2019-2020 bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

Petua Kapitein (penningmeester)
Evelyn van der Bijl (secretaris)
Roxan Schimmel
Jurgen Römer/Sarah Payne

 

Even voorstellen:

Ik ben Petua Kapitein, pleegmoeder van Nina en Sofie Walbeek, Femke Vos en Jordy en Robbie van Summeren. Ik ben ook moeder van vier eigen kinderen. Ik ben al op leeftijd, …… oud …..grijs en nog heel actief.
Ik ben al jaren op deze school te vinden en heb heel wat jaren deel uitgemaakt van de ouderraad.

Ik ben Evelyn van der Bijl. Ik ben Evelyn van der Bijl. Moeder van 3 dochters waarvan de jongste (Rosalie) in groep 7 zit. Ik ben sinds 2008 druk met mijn borduuratelier (Bordurette). Daar kan ik heel veel van mijn ideeën en creativiteit in kwijt.

Naast OR lid op school ben ik ook vrijwilliger bij de zwemvereniging Hieronymus Roosendaal waarbij 2 van mijn dochters zwemmen.

Graag sta ik 2 tot 3 keer in de week op de tennisbaan. Contact onderhoud met familie en vrienden vind ik heel belangrijk. De overgebleven (schaarse) tijd probeer ik creatief in te vullen, wat te lezen en piano te spelen.

 

 

Ouderbijdrage

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage verwacht om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, het schoolreisje, de museumbezoeken, de sportdag en dergelijke niet doorgaan. Het geld wordt op diverse manieren geïnd: per bank of contant.

Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de ouderbijdrage € 35,00 per kind. U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekening nummer NL12 RABO 0140.7505.25 t.n.v. Ouderraad OBS De Cocon, onder vermelding van ouderbijdrage 2020-2021 en de naam van uw kind.

Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage contant te betalen bij juf Elly of bij de directie.

Als het niet lukt om dit bedrag in een keer te betalen, dan is betalen in termijnen ook mogelijk. Neemt u dan even contact op met Petua Kapitein of meester Jan.

Protocol Hoofdluis

OBS de Cocon heeft een protocol, waarin beschreven staat hoe te handelen bij hoofdluis. Als u hier klikt kunt u het protocol lezen.