De kinderen van de onderbouw hebben genoten van een leuke sport- en speldag op de Cocon; de kinderen van de bovenbouw hebben meegedaan aan een gezamenlijke sportdag bij de Niervaert, samen met de andere basisscholen uit Klundert.
Als u links op de foto klikt kunt u de foto’s van de 
onderbouw bekijken en rechts de foto’s van de bovenbouw.