Privacy statement

Privacy statement

Zoals elke basisschool verwerken wij ook persoonsgegevens van onze leerlingen en hun ouders of verzorgers. Wij vinden het belangrijk u hierover duidelijkheid te geven.
In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens van u en van uw kind(eren).