Openbare Basisschool de Cocon   -   't Hooft 1   -   4791 KB Klundert   -   Tel: 0168-403779

Even voorstellen ..... groep 5-6

 
In groep 5 zitten Boaz, Xavi Jay, Gradciano, Tjeu en Ruben.
In groep 6 zitten Rosalie en Anouk.
In totaal is het een groep van zeven kinderen. Een heel gezellig clubje!                                 
In onze klas heerst rust, er is respect voor elkaar en voor elkaars werk/materiaal en leerlingen moeten de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Er is een gevoel van veiligheid en geborgenheid en ruimte voor persoonlijke groei, zowel op het sociaal-emotionele vlak als op het gebied van werken & leren.
De dag bestaat natuurlijk uit keihard werken, het rooster is dan ook elke dag hetzelfde. 's Ochtends beginnen we met rekenen dan is het tijd voor een korte pauze. Even wat fruit eten en lekker even buiten spelen. Na de pauze gaan we aan de slag met taal, spelling en lezen.
De middagen zijn gereserveerd voor het zelfstandig werken en voor de zaakvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, verkeer, topografie. Ook zijn we bezig met Kwink (Sociale Vaardigheid), schrijven, werkstukken/ boekenbeurt en crea (handvaardigheid, tekenen, drama, dans, muziek).
Een vol programma dus; de kinderen zijn op elk moment van de dag bezig met onderwijs!
Op donderdag en vrijdag krijgen de kinderen gymles in de verschillende combinatiegroepen
(1 t/m 4 en 5 t/m 8). Hierin komt wat meer uitdaging, dit vraagt wat meer zelfstandigheid van de kinderen.
Mochten er nog vragen zijn, dan willen we daar graag na schooltijd over in gesprek gaan.
 
Groetjes, juf Naninka