Openbare Basisschool de Cocon   -   't Hooft 1   -   4791 KB Klundert   -   Tel: 0168-403779

Protocol Hoofdluis

OBS de Cocon heeft een protocol, waarin beschreven staat hoe te handelen bij hoofdluis. Als u hier klikt kunt u het protocol lezen.