Groep 1-2

Even voorstellen ….. groep 1-2

Groep 1

Emily
Tyler
Luchiano
Mayson

Groep 2

Ise
Jim

Over Dimphie Krijnen

Ik ben al heel heel wat jaren werkzaam op de “Cocon”.Ik werk met veel liefde en plezier in groep 1-2 omdat vooral het creatieve aspect bij kleuters een heel belangrijke rol speelt.

Een belangrijke taak voor mij als leraar is het samen met de kinderen nadenken over activiteiten en gebeurtenissen. Wanneer ik de kinderen hierbij actief betrek, onderzoeken ze hun eigen ontwikkeling. De omgeving waarin het kind opgroeit en de mensen
(volwassenen en kinderen) met wie het omgaat zijn dus van grote invloed op het verloop van de ontwikkeling.

Veiligheid, een goed pedagogisch klimaat in de groep, personen aan wie het kind zich kan hechten, een rijke leeromgevingbetekenisvolle en uitdagende activiteiten waarbij kleuters actief en betrokken bezig zijn, zijn daarbij voor mij onmisbare voorwaarden. Tot omgeving reken ik niet alleen personen maar ook de materiële omgeving. Inrichting van de ruimte en de aanwezige materialen (speel-leeromgeving) behoren hier zeker tot mijn lievelingsactiviteiten!

Dimphie Krijnen
Dimphie Krijnen
Groep 1/2

In de groepen 1 en 2 gebruiken wij de nieuwe versie van “Schatkist” die aansluit bij de eisen van de 21ste eeuw. In schatkist staat het kind centraal: leren is en blijft leuk. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, maar er zijn wel overeenkomsten of lijnen waarlangs de ontwikkeling loopt. “Schatkist “ maakt het mogelijk die activiteiten te kiezen die bij de ontwikkeling en belevingswereld van het kind passen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van ankers en routines.

Een anker is een betekenisvolle context die kinderen krijgen uitgereikt door middel van een ankerverhaal. Uitgaande van dit ankerverhaal heeft verdieping plaats aan de hand van ankerpunten. Dit zijn bepaalde betekenisstromen die vanuit het ankerverhaal in gang worden gezet.

Tijdens het werken met het anker kan de leerkracht bovendien nog terugvallen op routines in de vorm van :Een Tijdwijzereen Lettermuur en een Cijfermuur.

Dankzij routines krijgen kinderen de kans om datgene wat ze geleerd hebben herhaald en op steeds weer verschillende manieren toe te passen in alledaagse situaties. Daarnaast bieden spelvormen allerlei oefensituaties. Bij elk anker is een kleutersetje ontwikkeld, en er is een serie cd-roms beschikbaar.

Mondeling taalgebruik en woordenschat staan voorop; daarnaast vergroten de kinderen hun kennis van de wereld en ontwikkelen zij sociaal-emotionele vaardigheden. Spelenderwijs gaan de kinderen aan de slag met ankers die hen aanspreken. Ze krijgen bezoek in de klas, gaan eropuit, ervaren wat de seizoenen zijn en leren met elkaar om te gaan. Uit de activiteiten die per anker worden aangeboden, kan de leerkracht kiezen welk onderwerp het beste in de groep past.

Door het uitgekiende systeem van “Schatkist” zullen alle gestelde tussendoelen aan bod komen. Tenslotte is er ook aandacht voor individuele verschillen. Op onze site kunt u precies zien welk anker centraal staat en op wat voor manier we daar gestalte aan geven.

Laatste nieuws

Herfst, herfst wat heb je te koop?

In de kleutergroep hebben we al heel wat herfstliedjes geleerd! Herfst, herfst wat heb je te koop? Duizend kilo bladeren op een hoop…. Zakken vol met wind…. Ja, mijn kind!…

In de wei

In de lente worden er veel jonge dieren geboren. Heb je al lammetjes zien huppelen in de wei? Ze vinden het heerlijk buiten en spelen graag met elkaar. Lammetjes zijn…