Groep 1-2-3

Even voorstellen ….. groep 1-2-3

Groep 1

Deeks
Emily
Rafif

Groep 2

Mayson
Tyler
Lotte

Groep 3

Ise
Jim
Sylvie

Over Ilone van de Sande

Ik ben Ilone van de Sande – van de Riet en na de zomervakantie ben ik op maandag en dinsdag te vinden in de onderbouw om hier het zwangerschapsverlof waar te nemen. Ik heb heel veel zin om met deze kanjers op een spelend/ lerende manier aan het werk te gaan. Naast juf ben ik ook moeder van 2 jongens van 7 en van 3 jaar oud en ben woonachtig in Etten-Leur. In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met de kids en duik ik graag in een boek.

Ilone van de Sande
Ilone van de Sande
Groep 1/2/3

Ma, di

Over Marianne

Marianne
Marianne
Groep 1/2/3

Woe, do, vrij

Een belangrijke taak voor ons als leraar is het samen met de kinderen nadenken over activiteiten en gebeurtenissen. Wanneer we de kinderen hierbij actief betrekken, onderzoeken ze hun eigen ontwikkeling. De omgeving waarin het kind opgroeit en de mensen
(volwassenen en kinderen) met wie het omgaat zijn dus van grote invloed op het verloop van de ontwikkeling.

Veiligheid, een goed pedagogisch klimaat in de groep, personen aan wie het kind zich kan hechten, een rijke leeromgeving, betekenisvolle en uitdagende activiteiten waarbij kleuters actief en betrokken bezig zijn, zijn daarbij voor ons onmisbare voorwaarden. Tot omgeving rekenen we niet alleen personen materiële omgeving. Inrichting van de ruimte en de aanwezige materialen (speel-leeromgeving) behoren hier zeker tot onze basisactiviteiten!

In groep 3 leren de kinderen lezen, rekenen en schrijven. We hebben de methode Veilig Leren Lezen voor lezen. Deze methode is zo ontworpen dat je vroeg signaleert welke leerling er moeite heeft met leren lezen. Deze leerlingen krijgen dan extra instructie en extra verwerkingsstof om toch het beoogde resultaat te behalen.

In de groepen 1 en 2 gebruiken wij de nieuwe versie van “Schatkist” die aansluit bij de eisen van de 21ste eeuw. In schatkist staat het kind centraal: leren is en blijft leuk. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, maar er zijn wel overeenkomsten of lijnen waarlangs de ontwikkeling loopt. “Schatkist “ maakt het mogelijk die activiteiten te kiezen die bij de ontwikkeling en belevingswereld van het kind passen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van ankers en routines.

Een anker is een betekenisvolle context die kinderen krijgen uitgereikt door middel van een ankerverhaal. Uitgaande van dit ankerverhaal heeft verdieping plaats aan de hand van ankerpunten. Dit zijn bepaalde betekenisstromen die vanuit het ankerverhaal in gang worden gezet.

Tijdens het werken met het anker kan de leerkracht bovendien nog terugvallen op routines in de vorm van :Een Tijdwijzereen Lettermuur en een Cijfermuur.

Dankzij routines krijgen kinderen de kans om datgene wat ze geleerd hebben herhaald en op steeds weer verschillende manieren toe te passen in alledaagse situaties. Daarnaast bieden spelvormen allerlei oefensituaties. Bij elk anker is een kleutersetje ontwikkeld, en er is een serie cd-roms beschikbaar.

Mondeling taalgebruik en woordenschat staan voorop; daarnaast vergroten de kinderen hun kennis van de wereld en ontwikkelen zij sociaal-emotionele vaardigheden. Spelenderwijs gaan de kinderen aan de slag met ankers die hen aanspreken. Ze krijgen bezoek in de klas, gaan eropuit, ervaren wat de seizoenen zijn en leren met elkaar om te gaan. Uit de activiteiten die per anker worden aangeboden, kan de leerkracht kiezen welk onderwerp het beste in de groep past.

Door het uitgekiende systeem van “Schatkist” zullen alle gestelde tussendoelen aan bod komen. Tenslotte is er ook aandacht voor individuele verschillen. Op onze site kunt u precies zien welk anker centraal staat en op wat voor manier we daar gestalte aan geven.

Laatste nieuws